Joint Programme between the European Union and the Council of Europe on

“Strengthening the Court Management System”

(JP COMASYT)

Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi

Projesi

Taslak/Draft

HMK kapsamında

Hukuk Yargılamalarında Sulh Yolu

Uygulamalı Eğitim

Eskişehir ve Salihli Pilot Adliyeleri  

Settlement of Civil Cases in Civil Procedure Code

Practical Training for Eskişehir and Salihli Pilot Courts

Holiday Inn Hotel, Ankara

EĞİTİM PROGRAMI/AGENDA

Rounded Rectangle: Eğitim, davaların hukuk davaları süresince uzlaşmacı bir şekilde çözümlenmesine ilişkin olarak hâkim ve avukatlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve bu süreçlerdeki rollerine eğilmektedir. Program, hukuk davalarının sulh amacıyla görülmesi konusunda hem bilgi verilmesini hem de deneyimlerin paylaşılmasını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Program, aynı zamanda hâkim ve avukatların farklı sulh çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmalarını ve oynayacakları rolleri kendilerinin tecrübe etmelerini de sağlamaktadır.The training aims at supporting judges and lawyers and their role during civil proceedings as to friendly settlement of cases. The program will cover both information and exchange of experiences in handing civil cases with the aim of settlement, to make them familiar with different sorts of settlement and to experience their roles for themselves.15 Mayıs 2013  – Çarşamba                                                               15 May 2013  –Wednesday

HOLIDAY INN OTEL, ANKARA

08:30-09:15  

09:15- 09:30

09:30-09:45   

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:40

14:40- 15:10

15:10-15:25

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00 

18:00

19:00

Kayıt /Registration

 Sn............................................................(HSYK, Adalet Bakanlığı-Teyid edilecektir- Gokhan Bey?)

Opening  Mr/Ms....................................................................(HSYK, ?)

Mr. Bert Maan, Hukuk davalarında sulh yoluyla çözüm: Hâkim ve avukatların

rolü, sulh çeşitleri, sulh yoluyla çözümün gerekçeleri, sulh yoluyla çözümün

sonuçları)/ Settlement in civil cases: role of judge and lawyers, sorts of

settlement, reasons for settlement, results of settlement)

Prof Muhammet Özekes veya Emel Hanagasi,  Turk Hukuk Davalarında sulh yönteminin dayanakları /Prof Ozkes or Asst Prof Emel Hanagasi, Legal basis of settlement of civil cases in Turkish Legislation and practices.  

Mr. Frans van Arem, Eğitim mahkemesi oturumuna giriş / Introduction to moot court session

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.1) / Moot court session (Case Nr 1)

Çay-kahve arası /Coffee break

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler

Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for  experts

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.2)/ Moot court session (Case Nr 2)

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler

Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for  experts

Öğle Yemeği/Lunch

Ms. Ms. Oliveira , Sulh yoluyla çözüm ve Arabuluculuk (CEPEJ-uzman) /Settlement and Mediation (CEPEJ-expert)

Mr. Frans van Arem,  Deneyimler ve Alınan dersler (Uluslararası uzman)/ Experiences/lessons learnt

Çay-kahve arası /Coffee break

Eğitim mahkemesi oturumu (Örnek olay no.3)/ Moot court session (Case Nr 3)

Oyuncuların tepkileri (hâkimler, avukatlar, taraflar) Uzmanlara yönelik tepkiler

Reaction from players (judges, lawyers, parties) Reaction for  experts

Mr Bert Maan ve Prof Muhammet Özekes/Emel Hanagasi ,Bulguların özetlenmesi ve Kapanış / Summing up the findings and Closing by Prof Ozekes or Hanagasi and Mr. Bert Maan

Transfer : Eskişehir Grubunun  19:00 ANK-ESK Trenine yetişmek  için Otelden çıkışı

Eskişehir Group : Leave hotel to catch up  19:00  O’Clock Train

Transfer : Salihli Grubu 20:55 İzmir uçağı na yetişmek için otelden çıkış

Salihli Group : Leave hotel to catch up 18:45 or 20:55 Izmir Flight