Az Európa Tanács Gyermekjogi Stratégiája
2016-2021
Dióhéjban


Stratégia a gyermekek jogaiért: Öt cél

Az Európa Tanács új Gyermekjogi Stratégiája (2016 – 2021) az Európa Tanács harmadik ilyen jellegű stratégiájának tekinthető. Az ENSZ Gyermek Jogairól szóló egyezményét (UN Convention on the Rights of the Child), az Emberi Jogok Európai Egyezményét és más, az Európa Tanács által készített jogszabályokat figyelembe véve az új tervezet öt prioritást határoz meg a 47 tagállam számára a gyermekek jogainak biztosítása érdekében:

1: Esélyegyenlőség

2: Gyermekek részvétele az őket érintő ügyekben

3: Erőszaktól mentes élet

4: Gyermekbarát igazságszolgáltatás

5: Gyerekek jogai a digitális környezetben

A Stratégiát egy kormányközi, aktív részvételen alapuló folyamat keretében, kormányok, nemzetközi szervezetek, a civil társadalom, szakértők és gyerekek közreműködésével dolgozták ki.

A Stratégia világosan meghatározza minden prioritás esetében az elvárt hatást és eredményt, így a teljesítmény értékelése lehetséges rendszeres időközönként. Az első értékelésre három év múlva kerül sor.

1. Esélyegyenlőség biztosítása minden gyerek számára

A gyerekeknek joguk van a megfelelő életkörülményekhez, szociális és gazdasági védelemhez. Mindazonáltal túl sok gyereket érint a szegénység, még a gazdagabb országokban is. A gyerekek bizonyos csoportjai, mint például az „úton lévő” és a migráció által érintett gyerekek különösen sérülékenyek. A gyerekek nemi, fogyatékosságon vagy szexuális orientáción alapuló diszkriminációja szintén jelen van Európában. A Stratégia arra szólítja fel a tagállamokat, hogy ennek megszüntetése érdekében változtassanak jogszabályaikon és politikájukon az Európa Tanács jogi zsinórmértékeinek megfelelően, például az Európai Szociális Karta alapján.

2. Minden gyerek részvétele részvétele az őket érintő ügyekben

A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy véleményüket meghallgassák és részt vehessenek az őket érintő döntések meghozatalában. A gyerekek véleményét megfelelő súllyal kell tekintetbe venni a velük kapcsolatos jogszabályok, szakpolitikai döntések  és intézkedések kidolgozásában, végrehajtásában és értékelésében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyerekekkel minden, a jogaik szempontjából releváns esetben egyeztessenek. Ennek egyik módja az Európa Tanács Gyermekek Részvételét Értékelő Eszközének használata, amely segíti és méri a gyerekek szerepvállalásának mértékét országok döntéshozatali mechanizmusában.

3. Erőszaktól mentes élet minden gyerek számára

Az államoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a gyerekek az erőszak minden formájával szembenvédelemben részesüljenek, beleértve a szexuális erőszakot és kizsákmányolást is. Az Európa Tanács úttörő a gyerekek erőszak elleni védelme területén: olyan jogi eszközök birtokában van, mint a Lanzarote Egyezmény, amely rendelkezik a gyerekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és szexuális erőszak ellen, az Isztambuli Egyezmény, mely a családon belüli, és kifejezetten a nők elleni erőszakkal szemben lép fel, de fontos megemlíteni továbbá Az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló és a Számítástechnikai bűnözés elleni egyezményt. A Stratégia arra is felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a gyerekek iskolai, és más intézménybeli, valamint otthoni testi fenyítését minden helyzetben, így az iskolában, az intézményi ellátásban és otthon is.

4. Gyermekbarát igazságszolgáltatás minden gyerek számára

Sok gyerek kerül valamilyen módon kapcsolatba az igazságszolgáltatással. Sajnálatos módon Európa igazságszolgáltatási rendszerei még mindig nem alkalmazkodtak megfelelően a gyerekek sajátos szükségleteihez. A Stratégia arra szólítja fel a tagállamokat, hogy ültessék át az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló 2010-ben elfogadott iránymutatását, ezáltal biztosítva azt, hogy az eljárások soránaz elsődleges szempont a gyerek legfőbb érdekének figyelembe vétele legyen és azt, hogy a szabadságtól való megfosztást végső megoldásként alkalmazzák és csak a lehető legrövidebb időtartamra.

5. Gyerekek jogai a digitális környezetben

Mára az internet a gyerekek életének szerves részévé vált. Joguk van online tanulni, játszani és kommunikálni, valamint védelem illeti meg őket a zaklatástól, gyűlöletbeszédtől, radikalizálódástól, szexuális erőszaktól és a láthatatlan web egyéb veszélyeitől. A gyerekek digitális környezetben való jogainak biztosítása egy olyan kulcsfontosságú kihívás, mellyel az Európa Tanács minden tagállama szembenéz. A Stratégia segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy gyakorlati tudással lássák el a gyerekeket arra vonatkozóan, hogyan legyenek online, de biztonságban.