Adalet Komisyonu Başkanları ve İdare Mahkemesi Başkanlarına yönelik DIŞ İLİŞKİLER VE KALİTELİ HİZMET ÇALIŞTAYI PROGRAMI / EXTERNAL RELATIONS AND QUALITY SERVICE POLICY WORKSHOP PROGRAMME FOR Heads of Justice Commissions and Presidents of Administrative Courts

2. TOPLANTI/THE 2nd MEETING

10- 11 Nisan/ 10-11 April 2013 Mövenpick Otel,  Ankara

10 Nisan/April 2013

1. Gün

08:30-09:00

09:00-09:20

09:20-09:30

09:30-09:45

 

Kayıt ve Karşılama/Registration and Welcome

Sayın/Mr. Őmer Köroğlu, HSYK Üyesi/Member of the High Council of Judges and Prosecutors (HCoJP)

Adalet Bakanlığı, MoJ, Teyit edilecektir. (TBC)

Sayın/Mr. Bert Maan, Kıdemli Danışman/Senior Advisor

Dış İlişkiler, Avrupa Yaklaşımı/External Relations, a European Approach

Sayın/Mr. Virgilijus Valancius, Avrupa Konseyi, Uzun Dönemli Danışman/Long Term Consultant, Council of Europe

Kaliteli Hizmet: Hakimler neden bu konuya odaklanmalı?/Quality of services:why judges should be intersted in it?

09:45-10:00

General/Genel Moderator:

Virgilijus Valancius

10.00-10.30

10:30-11:15

Sayın/Mr. Selim Yıldız, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı/Head of Inspection Board of the HSYK

Türkiye’de adliyelerde kaliteli hizmetlerin geliştirilmesi için ne yapılabilir?/ What could be done for developing Quality Services in courts in Turkey?

Sayın/Mr. Bert Maan, Kıdemli Danışman/Senior Advisor

Hollanda mahkemelerinde kaliteli hizmetlerin yönetimi: Avrupa standartları ışığında The management of the quality services in courts in  the Netherlands: focus areas in the light of European standards

Sayın Ray Burningham, İdari Yargı ve idari Mahkemeler Kurulu Başkan (Birleşik Krallık)/ Chief Executive Administrative Justice and Tribunals Council  (UK)

Birleşik Krallık hukuk mahkemeleri ve idare mahkemelerinde dış ilişkiler yönetimi / Managing external relations in the UK civil courts and administrative tribunals

11.15-11:30

Kahve Arası  / Coffee break

11:30–11:55

General/Genel Moderator

Virgilijus Valancius

11.55-12.25

Sayın Virgiljus Valancius İtalya Adalet Bakanlığı İstatistikler Genel Müdürü Sayın Fabio Bartolomeo tarafından hazırlanan “Savcılıklarda CEPEJ Kalite Yönetimi Standartlarının Uygulanması (CEPEJ Kontrol Listesi, memnuniyet anketi, vb.)” konulu sunum – 25 dakika/ “The application of the CEPEJ quality management standards (CEPEJ Checklist, satisfaction surveys etc.) within the  prosecution offices (25 minutes)” prepared by Mr. Fabio Bartolomeo, Director General of the Statistics Office of the Italian MoJ

Yargıda kalite yönetimi/ Quality management for judicial system

KALDER (Quality Association of Turkey),Uzman/ Expert Mr Berker TELEK

12:25–13:00

 Tartışma /Discussion

13:00-14:00

Öğle yemeği/Lunch

14:00-14:15

14:20-15:20

Sayın İsmail Sezgin, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı /Head of Justice Commission Elazığ-Elazığ Adliyesinde Dış İlişkiler ve Kaliteli Hizmet konusunda planlanan ve yürütülen çalışmalar, Carried out and planned actions in Elazığ Courthouse in the field of ERQM

Çalışma Grupları (3 çalışma grubu oluşturulacaktır. her birinde 10 katılımcı olacak şekilde ilk 2 grup adalet komisyonu başkanlarından oluşacak olup 3. grup  7 İdare Mahkemesi başkanından oluşacaktır.  Gruplar 1 moderatör ve 1 raportör seçecektir. WG Meetings (there will be three groups; two groups with heads of justice commisions of 10 persons each; one group of 7 presidents of administrative courts; the groups will select the moderator and the rapporteur)

1-6 arasındaki sorular tartışılacaktır.

Questions 1-6 – To be discussed

15:20-15:30

Kahve Arası /Coffee break

15:30-16:15

Çalışma Gruplarına devam edilmesi/ WG meetings continued

7-10 arasındaki sorular tartışılacaktır.

Questions 7-10 – To be discussed

16:15-17:00

ÇG tespitlerinin sunumu/Presentations of the WGs findings

17:00

1. gün kapanış/ End of the 1st Day

11 Nisan/April

2. GÜN –Perşembe                                                                     DAY 2-

09:30-10:00

Birinci güne ilişkin değerlendirme/Wrap up of the first day

Sayın Bert Maan, Kıdemli Danışman Avrupa Konseyi/Senior Advisor

Dış ilişkiler ve kaliteli hizmet: ilk gün /External relations/Quality service: the first day

Sayın/ Mr. Ray Burningham, Gözlemler ve yorumlar/Observations and Comments

10:00-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11:10-11:20

11:25-11:35  

Sayın/ Mr. Ray Burningham

Birleşik Krallık’ta kaliteli hizmet yaklaşımının uygulanmasına ilişkin deneyimler/  Experiences with the application of a systematic approach of quality systems in the UK.

Adliye Ziyareti Değerlendirme Sonuçları / Court Visit Assessment Results

KALDER (Quality Association of Turkey),Uzman/ Expert Mr Berker TELEK

Türkiye Maliye Bakanlığı’nda kalite yönetiminin getirilmesine ilişkin deneyimler Experience got during the introduction of quality management system in the Ministry of Finance of Turkey, Mr Nazmi Karyağdı

Türk Telekom/Turkish Telecommunication

Proje kapsamında kaliteli hizmete yönelik adliyeler için planlanan Anket Çalışması/ Planning for conducting Survey(s) at the courts in line with quality of Services within Project context / Özlem Demirel, Proje Sorumlusu/Project Officer  

Çalışma Grubu metodolojisinin KALDER tarafından açıklanması /Working Group Methodology Explanation by KALDER (5 dakika - 5 minutes) 

3 Çalışma Grubu oluşturulacaktır/There will be three working groups

11:35-11:50

Kahve Arası/ Coffee Break

11:50-13:00

ÇG Toplantısı /Working Groups Meetings (1. oturum/First Session)

Moderator(s) :Mr Berker Telek, Mr Nazmi Karyağdı, Mr Taner Çavdar (3 Grup-3 Groups)

Dış ilişkiler ve kaliteli hizmet kriterleri konusunda öz-değerlendirme münazarası/ Moot self assesment on the EFQM criteria

13:00-14:00

Öğle yemeği/Lunch

14:00-14:30

1. oturumun sonuçlarına ilişkin sunumlar/Presentations regarding outcomes of the first session

14:30-16:00

ÇG Toplantısı /Working Groups Meetings (2. oturum/Second Session)

16:00-16:15

Kahve Arası/ Coffee Break

16:15-17:00

17:00-17:15

17.15- 17.45

2. oturumun sonuçlarına ilişkin sunumlar/Presentations regarding outcomes of the second session

Oturum Sonuçlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of Presentations Mr Berker Telek 

Sunumlara ilişkin yorumlar /Comments on Presentations (30 minutes) :

Bert Maan, Őmer Köroğlu and Ray Burningham

Kapanış konuşmaları/Closing remarks

Virgilijus Valancius

17:45

Kapanış/Closure