Захтев за доделу пакета подршке

Обраћамо вам се са захтевом да се општини/граду/градској општини ……………… омогући  имплементација пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у периоду од новембра 2016. до септембра 2017. године.

_________________________________

                                                                Градоначелник/Председник општине/

                                                              Председник градске општине