ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА САРАДЊУ

Изјављујем да ће општина/град/градска општина ________________ у периоду од новембра 2016. до  септембра 2017. године обезбедити све неопходне услове, укључујући доступност запослених, одговарајући простор за реализацију активности  и одредити координатора за редовну комуникацију са Пројектним тимом Савета Европе, а у циљу реализације пакета подршке у оквиру спровођења пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи.

 

                                                                     

                                                                   _________________________________

                                                                Градоначелник/Председник општине/

                                                              Председник градске општине