Strasbourg, 27 noiembrie 2003

CCJE (2003) Aviz nr. 5

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)

Avizul nr. 5 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri referitor la regulile şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului


1. CCJE a luat notă la cea de-a IV-a întrunire de la Strasbourg, din 24-28 noiembrie 2003, de raportul din mai 2003 a Centrului Internaţional pentru Protecţia Juridică a Drepturilor Omului (Interights) referitor la „Legislaţia şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

2. CCJE salută concluziile şi recomandările propuse în raport. Acestea sunt privite ca reprezentând un pas foarte important pentru punerea în aplicare a recomandărilor incluse în Avizul nr. 1 (2001) referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor, pe care CCJE doreşte să-l reafirme, cu privire la:

(a) procedura de numire a judecătorilor la instanţele internaţionale, mai ales alineatul 56 din acest Aviz care prevede că:

„CCJE este de acord că importanţa obligaţiilor rezultând din tratatele internaţionale, precum Convenţia europeană şi din tratatele Uniunii Europene pentru sistemele de drept naţionale şi judecători face ca numirea şi reinvestirea judecătorilor în instanţele care interpretează asemenea tratate să inspire aceeaşi încredere şi să respecte aceleaşi principii ca şi sistemele naţionale de drept să devină un aspect esenţial. CCJE consideră mai departe că implicarea autorităţii independente la care se face referire în alineatele 37 şi 45 trebuie încurajată în legătură cu numirea şi reinvestirea judecătorilor în instanţele internaţionale. Consiliul Europei şi instituţiile sale sunt, pe scurt, întemeiate pe credinţa faţă de valorile comune superioare celor ale oricărui stat membru şi această credinţă a avut deja efecte practice semnificative. În cazul în care nu se insistă la nivel internaţional asupra aplicării lor, acest fapt va avea drept rezultat subminarea acestor valori şi a progreselor care sau înregistrat în dezvoltarea şi aplicarea lor.”

Alineatele 37 şi 45 fac apel la intervenţia unei autorităţi independente care are în cea mai mare măsură competenţa judiciară în numirea judecătorilor în totalitate.

(b) numirea în funcţie, mai ales alineatele 57 şi 52 care prevăd că:

„Există o dogmă fundamentală conform căreia independenţa judecătorească este garantată până la vârsta obligatorie de pensionare sau până la expirarea termenului fixat de numire în funcţie.”

„CCJE a considerat că acolo unde, în cazuri excepţionale, numirea unui judecător inamovibil se face pe o perioadă limitată, aceasta nu trebuie reînnoită decât dacă există proceduri care să garanteze că:

i. judecătorul, dacă acesta doreşte, este avut în vedere pentru reinvestire de către organismul pentru numiri; şi

ii. decizia privind reinvestirea se ia absolut obiectiv şi pe bază de merit şi fără a se ţine seama de considerente politice.”

3. Criteriile obiective pentru numirea în funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt prevăzute în articolul 21 din Convenţia privind Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, prin care se dispune astfel:

„Judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă reputaţie morală şi să întrunească condiţiile cerute pentru exercitarea unor înalte funcţiuni judiciare sau să fie jurişti având o competenţă recunoscută.”

4. CCJE, format din judecători la nivel naţional din 45 de state membre ale Consiliului Europei, subliniază importanţa fundamentală a numirii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acelor judecători care nu numai că întrunesc criteriile menţionate, dar prezintă şi cea mai înaltă calificare pentru o astfel de numire. De acest lucru depinde atât integritatea şi reputaţia Curţii, cât şi a Convenţiei.