м. Страсбург, 27 листопада 2003 року                  КРЄС (2003) Висновок № 5

Консультативна рада європейських суддів

(КРЄС)

Висновок № 5 (2003)
Консультативної ради європейських суддів
до уваги Комітету міністрів Ради Європи
про право та практику призначення суддів
до Європейського суду з прав людини

1. КРЄС на 4­му засіданні в м.Страсбурзі 24–28 листопада 2003 року взяла до уваги звіт Міжнародного центру юридичного захисту прав людини (Interights), прийнятий у травні 2003 року, «Право і практика призначень до Європейського суду з прав людини».

2. КРЄС підтримує висновки та рекомендації, запропоновані в цьому звіті та розглядає їх як важливий крок до впровадження рекомендацій Висновку КРЄС № 1 (2001) «Про стандарти незалежності судової влади та незмінюваності суддів», які КРЄС бажає підтвердити стосовно:

(а) процесу призначення суддів до міжнародних судів, зокрема пункт56 цього Висновку:

«КРЄС підтвердила, що для національних правових систем і суддів зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, таких як Європейська конвенція з прав людини, а також договорів Європейського Союзу, є важливими. Ці зобов’язання вимагають, щоб призначення й повторне призначення суддів у судах, що займаються правовим тлумаченням таких договорів, ґрунтувалося на довірі й повазі до принципів, які також застосовуються в національних правових системах. КРЄС також вважає, що участь незалежного органу, про який йдеться в пунктах 37 і 45, повинна забезпечуватися як щодо призначення, так і щодо повторного призначення на посади в міжнародні суди. Рада Європи та її інституції ґрунтуються на вірі у спільні цінності, які за своїм значенням є вищими, ніж цінності окремої держави­члена. Ця віра вже справила значний практичний вплив. Віра в цінності та прогрес, досягнутий у їхній реалізації, можуть бути під загрозою, якщо їхнє застосування не вимагатиметься на міжнародному рівні».

Пункти 37 і 45 передбачають залучення незалежного органу із суттєвим суддівським представництвом до процесу призначення всіх суддів;

(б) строку повноважень, зокрема, як зазначено в пунктах 57 і 52:

«Основоположний принцип незалежності суддів полягає в тому, що строк їхніх повноважень гарантується до встановленого пенсійного віку або до спливу фіксованого строку перебування на посаді».

«КРЄС вважає, що у виняткових випадках, коли судді працюють за штатом та призначаються на обмежений строк, цей строк не повинен бути поновлюваним, або мають існувати процедури, які забезпечують:

i)  якщо суддя бажає, він чи вона можуть розглядатися як кандидати на новий строк органом з призначення;

ii) рішення про повторне призначення має прийматися об'єктивно й на підставі професійних досягнень, без впливу політичних міркувань».

3. Об’єктивні критерії призначення суддів до Європейського суду з прав людини закріплено у статті 21 Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає: «Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу суддівську посаду, чи бути юристами з визнаним рівнем компетентності».

4. КРЄС, яка складається з національних суддів із 45 держав­членів Ради Європи, підкреслює фундаментальну важливість, котру вона надає призначенню суддів до Європейського суду з прав людини, щоб ці судді не тільки відповідали зазначеним критеріям, а й були найкращими кандидатами для призначення. Репутація й авторитет Суду та Конвенції також залежать від цього.